§1 Dane ogólne

Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl, działający pod adresem www.epnos.pl jest własnością Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000504994, NIP 8943052641, Regon 022407374

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl:

 • procedura rejestracji,
 • procedura składania zamówień na produkty, które są dostępne w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl,
 • procedura dostarczania zamówionych produktów do Klienta (zwanego dalej Użytkownikiem),
 • określa prawa Użytkownika (odstąpienie od umowy, anulowanie zamówienia),
 • procedura składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W celu właściwego korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl, przeglądania produktów dostępnych w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl, dokonywania zamówień, dokonywania zakupów produktów, wymagane są:
 • Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer, Safari, lub Opera,
 • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od różnego rodzaju aktywności, które mogłyby modyfikować prawidłowe funkcjonowanie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl np.:
 • ingerowania w zawartość ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl czy jego elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 • zabrania się wykorzystywania sklepu ePNOS.pl do celów innych niż jest przeznaczony np. rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych sklepu internetowego różnego rodzaju działalności promocyjnej, reklamowej czy promocyjnej,

5. W celu przeglądania produktów oraz składania zamówień na produkty dostępne w ofercie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl nie jest konieczna rejestracja Użytkownika zgodnie z postanowieniem § 2 niniejszego regulaminu. Użytkownik może dokonać rejestracji w celu złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 niniejszego regulaminu.

§2 Rejestracja, logowanie

1. Użytkownik może przeglądać asortyment ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl bez zarejestrowania się. Rejestracja Użytkownika w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl jest dobrowolna oraz nieodpłatna, pozwala Użytkownikowi na składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl po wcześniejszym zalogowaniu się.
2. W celu dokonania rejestracji w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podać imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, hasło oraz dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/lokalu), które są niezbędne do wysyłki zamówionych produktów. W procesie rejestracji konta Użytkownika konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do rejestracji, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji zamówienia. Po pomyślnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk UTWÓRZ KONTO (naciśnięcie przycisku jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem). Użytkownik niezwłocznie dostanie na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie konta Użytkownika w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl. Utworzenie konta Użytkownika i korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne. Po zarejestrowaniu Użytkownika w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu podanego podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.
3. Dane podane prze Użytkownika podczas rejestracji w ogrodniczym sklepie internetowym e-PNOS.pl mogą być zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się na konto Użytkownika w polu Dane kontaktowe. W celu usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl należy wysłać wiadomość e-mail na adres sprzedazinternetowa@pnos.pl z prośbą o usunięcie konta ze wskazaniem adresu e-mail obecnie zarejestrowanego w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl.

§3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie ogrodniczego sklepu internetowego e-PNOS.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów dostępnych w asortymencie ogrodniczego sklepu internetowego e-PNOS.pl to:
 • Ceny brutto (zawierają podatek VAT)
 • Wyrażone w złotych polskich (PLN)
 • Ceny brutto produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są różne w zależności od wybranej opcji (widoczne w polu dostawa i płatność). Koszty zamówienia (wartość produktów i kosztów dostawy) są podane w koszyku przed potwierdzeniem zamówienia.

3. Ogrodniczy sklep internetowy e-PNOS.pl zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów, do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tych przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie wpływają na ceny produktów dla zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży lub promocji.
4. Akcje promocyjne ogrodniczego sklepu internetowego e-PNOS.pl nie łączą się, z wyjątkiem gdy regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. Wszystkie produkty oferowane przez ogrodniczy sklep internetowy e-PNOS.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Produkty przedstawione w ofercie na stronie internetowej ePNOS.pl nie wyczerpują oferty asortymentowej PNOS w Ożarowie Mazowieckim. Produkty spoza aktywnej oferty przedstawionej na stronie internetowej ePNOS.pl są dostępne w sprzedaży internetowej w trybie zamówień specjalnych, niepodlegających postanowieniom niniejszego regulaminu. Warunki zamówień specjalnych są ustalane każdorazowo indywidualnie z Zamawiającym.
7. Podstawą do rozliczeń za towar i wysyłkę między ogrodniczym sklepem internetowym ePNOS.pl a Użytkownikiem są ceny zamieszczone na stronach internetowych ePNOS.pl.
8. Koszty wysyłki pocztowej lub kurierskiej zamówionego towaru, do kwoty 199,99 PLN, pokrywa Użytkownik.
9. Przy zamówieniach na kwotę od 200 PLN koszt wysyłki pocztowej lub kurierskiej pokrywa ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl.

§4 Warunki przyjmowania oraz realizacji zamówień

1. Ogrodniczy sklep internetowy e-PNOS.pl prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet (poprzez ePNOS.pl). Zamówienia można również składać za pomocą wiadomości e-mail na adres sprzedazinternetowa@pnos.pl oraz telefonicznie na nr 609-482-999 (w godz. 8-16, od poniedziałku do piątku.) Wszystkie informacje dotyczące produktów są zamieszczone na stronach ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl.
2. Drogi składania zamówień:
 • Internet lub poczta elektroniczna - na produkty dostępne w asortymencie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
 • Kontakt telefoniczny - na produkty dostępne w asortymencie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

3. Składanie zamówień za pomocą Internetu:
 • Dla użytkowników zarejestrowanych: Użytkownik powinien zalogować się do ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl. Dla Użytkownika niezarejestrowanego: bez rejestracji i logowania,
 • Wybrać produkt dostępny z asortymentu ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl, następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (z listy produktów) lun „kup za…..” (ze strony produktu),
 • Kliknąć przycisk „koszyk” (górny, prawy róg), następnie wybrać przycisk „dokonaj zakupu”, można wprowadzić inny/dodatkowy adres wysyłki, następnie wybrać jedną z opcji dostawy (przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka kurierska przelew, odbiór w punkcie DHL Parcelshop przelew, list polecony (Poczta Polska) przelew, przesyłka zagraniczna (cena do ustalenia, sprzedaż poza granice kraju jest realizowana w trybie specjalnym, który nie podlega postanowieniom niniejszego regulaminu), następnie należy kliknąć przycisk „potwierdzam zamówienie”, w przypadku wybrania dostawy z formą płatności przelew (płatność z góry) należy zdecydować czy płatność będzie online (przycisk „płatność online”, First Data) czy przelewem tradycyjnym (należy pobrać gotowy blankiet).
 • W celu otrzymania faktury VAT, Użytkownik po wybraniu opcji dostawy powinien zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, następnie wypełnić formularz danymi firmy.

4. Jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu:
 • Rozwiązania problemu zgodnie z wolą Użytkownika
 • Anulowania zamówienia
 • Anulowania części zamówienia, która nie jest możliwa do zrealizowania w określonym terminie.

5. Jeżeli Użytkownik nie wybierze żadnej z możliwości (opisanych w pkt. 4, powyżej) lub w przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn niezależnych od ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl sklep ePNOS.pl dostarczy do Użytkownika produkty z zamówienia, których realizacja w chwili złożenia zamówienia jest możliwa. Pozostała część zamówienia zostanie anulowana. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany droga elektroniczną (e-mail). Po otrzymaniu wiadomości Użytkownik może odstąpić od umowy zakresie, w którym została zrealizowana na zasadach określonych w §8 niniejszego regulaminu).
6. Jeśli Użytkownik nie podejmie decyzji w przypadku o którym mowa w pkt. 5 (powyżej) tego paragrafu oraz w przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem z przyczyn niezależnych od ogrodniczego sklepu internetowego ePNOs.pl, sklep ePNOS.pl anuluje zamówienie w całości.
7. Jeśli zamówienie Użytkownika zostanie anulowane zgodnie z zapisem w pkt. 5 i 6 (powyżej) tego paragrafu, a opłata za produkt została dokonana z góry , ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl zwróci Użytkownikowi kwotę, którą wpłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności zostały objaśnione w § 8 niniejszego regulaminu.
8. Jeśli Użytkownik poda błędny/niedokładny adres dostawy, ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu czy niedostarczenie produktu, który został zamówiony.
9. Do każdej przesyłki ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl dołącza paragon, a fakturę VAT na życzenie.

§5 Zmiany w zamówieniach

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu złożonym w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl, do momentu nadania przesyłki przez ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl. Zakres zmian: anulowanie całego zamówienia, anulowanie części zamówienia, zmiana produktów, zmiana ilości produktów, zmiany w adresie/danych itp. W przypadku, gdy zapłata została dokonana z góry ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl zwróci Użytkownikowi kwotę, która została wpłacona (ewentualnie jej część, gdy została zrealizowana tylko część zamówienia).Procedura zwrotu należności została opisana w §8 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian Użytkownik powinien skontaktować się z ogrodniczym sklepem internetowym ePNOS.pl za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres sprzedazinternetowa@pnos.pl lub pod nr. telefonu: 609-482-999 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§ 6 Rodzaje płatności, rozpoczęcie realizacji zamówień

1. Dla zamówień przeznaczonych do dostarczenia na terenie Polski Użytkownik może wybrać jedną z dwóch form płatności: za pobraniem lub przelew (przelew tradycyjny, e-przelew (przelew online First Data Polcard)) za zamówione produkty w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl:
 • Przelew tradycyjny (PLN), w tytule przelewu Użytkownik musi wpisać numer zamówienia. Dane do przelewu:

Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski: 96 1050 1575 1000 0090 3034 6101
PNOS Sp. z o.o.
Ul Żeromskiego 3
05-850 Ożarów Mazowiecki
 • E-przelew za pośrednictwem płatności online First Data Polcard
2. Dla zamówień przeznaczonych do dostarczenia poza granice Polski, istnieje możliwość płatności jedynie przelewem tradycyjnym.
3. Tradycyjny Przelew bankowy należy w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia zamówienia skierować na konto bankowe ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl Na przelewie w polu „tytułem” należy wpisać numer zamówienia. Brak przelewu w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem tego zlecenia.
4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, a formy płatności:
 • Potwierdzone zamówienie płatne e-przelewem (First Data Polcard) zmienia status na : w realizacji, gdy należność w systemie First Data Polcard zostanie autoryzowana.
 • Zamówienie płatne za pobraniem, zmienia status na : w realizacji, gdy zostanie potwierdzone.
 • Zamówienie płatne przelewem tradycyjnym (PLN) zmienia status na: w realizacji, gdy na podanym koncie zostanie zaksięgowana należność.


§ 7 Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia (czas po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta). Na czas realizacji składa się :

 • czas potrzebny na skompletowanie zamówienia (liczony od razu w przypadku płatności za pobraniem, w przypadku przelewu tradycyjnego od momentu zaksięgowania należnej kwoty na koncie ogrodniczego salepu internetowego ePNOS.pl, w przypadku e-przelewu od momentu autoryzacji płatności w systemie First Data Polcard. Zazwyczaj zamówienia za pobraniem oraz płatne e-przelewem są realizowane natychmiastowo każdego dnia roboczego (jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 11:00, zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 11:00 będą realizowane następnego dnia roboczego, zamówienia złożone poza dniami roboczymi będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl. Kompletowanie towarów do wysyłki od momentu potwierdzenia płatności odbywa się w dni robocze, nie dłużej niż przez 1-2 dni robocze – prócz okresu od stycznia do kwietnia gdzie czas kompletowania towarów może wydłużyć się do 5 dni roboczych)
 • czas jego dostawy (zależny od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika)

2. Użytkownik ma możliwość wybrania dogodnego terminu wysłania produktów zamówionych w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl.
3. Czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl podaje, licząc jedynie dni robocze.

§ 8 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

1. Zawierając umowę na odległość (przez stronę internetową, telefonicznie, poczta elektroniczną Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy) bez podania przyczyny. W sytuacji, gdy klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl, składając pismo:

 • Wysyłając je pocztą elektroniczną (e-mail) na adres sprzedazinternetowa@pnos.pl,
 • Wysyłając je wydrukowane na papierze w paczce wraz ze zwracanymi produktami,
 • Zwracane produkty z dopiskiem ZWROT SKLEP INTERNETOWY ePNOS.pl należy odesłać na adres:

PNOS Sp. z o.o. Odział LUBLIN
Ul. Zeborzycka 110
20-445 Lublin

Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania ani być uszkodzone , muszą mieć oryginalne opakowanie.
2. Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl nie ponosi kosztów odesłania produktów.
 • Zwrot należności w wysokości równowartości zwracanych produktów ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl dokona przy użyciu sposobu płatności jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym z przypadków Użytkownik nie ponosi kosztów związanych ze zwróceniem należności. Po otrzymaniu zwrotu i uznaniu odstąpienia od umowy ePNOS.pl dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni (licząc od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej).
 • Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w inny sposób, niż było to niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania produktu.


§ 9 Warunki reklamacji

1. Jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do nabytych produktów może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi lub gwarancji.
2. Produkty mają gwarancję producenta, importera czy sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
3. We wszystkich przypadkach produkty są objęte 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
4. Zaleca się aby Użytkownik w momencie dostarczenia przesyłki dokładnie sprawdził zamówione produkty i o ewentualnych nieprawidłowościach niezwłocznie poinformował sprzedawcę. Najkorzystniej w obecności dostawcy (kurier, pracownik Poczty Polskiej) spisać protokół szkody co w znacznym stopniu ułatwi proces reklamacji, uszkodzone produkty należy odesłać do ePNOS.pl z dopiskiem REKLAMACJA Sklep Internetowy (adres jak przy zwrotach §8 pkt.1) lub nie odbierać paczki.
5. Składając reklamację Użytkownik powinien odesłać do ePNOS.pl reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i stosownym oświadczeniem w którym będzie zawarta informacja o sposobie/stopniu uszkodzeniu towaru.
6. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni (licząc od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej).
7. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja: ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl naprawi/wymieni towar podlegający reklamacji lub zwróci wartość reklamowanych produktów (zgodnie z wola Użytkownika).
8. Negatywnie rozpatrzona reklamacja: wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Użytkownik.

§ 10 Warunki rękojmi

1. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach, określonych przez kodeks cywilny. Jeżeli Użytkownik chce dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi prosimy o napisanie stosownego oświadczenia reklamacyjnego i przesłanie wraz z reklamowanym towarem na adres:

Reklamacja SKLEP INTERNETOWY ePNOS.pl
PNOS Sp. z o.o. Odział LUBLIN
Ul. Zeborzycka 110
20-445 Lublin

2. W oświadczeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien określić czego oczekuje oraz powinien szczegółowo opisać na czym polega wada.
3. Do oczekiwań Użytkownika ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl ustosunkuje się w terminie do 14 dni roboczych, następnie poinformuje Użytkownika o wyniku.
4. Pozytywne rozpatrzenie: ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl zastosuje działania (mające na celu usuniecie wady produktu) w sposób, który określił Użytkownik.
5. Negatywne rozpatrzenie: ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl nie uzna żądań Użytkownika, Użytkownik ma prawo skierować sprawę do sądu lub może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i roszczeń.

§ 11 Warunki Gwarancji

1. Gwarancja zazwyczaj jest udzielana przez producenta czy dystrybutora produktu. W tym przypadku odpowiedzialność wobec Użytkownika ponosi gwarant (udzielający gwarancji).
2. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, powinien skontaktować się z udzielającym gwarancji. Chcąc ułatwić Użytkownikowi proces skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl może pośredniczyć między Użytkownikiem a udzielającym gwarancji.
3. W przypadku produktów zakupionych w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl objętych gwarancją, Użytkownik ma możliwość skierowania reklamacji do ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl (należy pamiętać aby w stosownym oświadczeniu reklamacyjnym poinformować o chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji). Jeśli Użytkownik wybierze tą drogę składania reklamacji, ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl zobowiązany jest do przekazania reklamowanych produktów do gwaranta w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od Użytkownika reklamowanego towaru. Reklamowane produkty należy przesłać na adres:

Reklamacja SKLEP INTERNETOWY ePNOS.pl
PNOS Sp. z o.o. Odział LUBLIN
Ul. Zeborzycka 110
20-445 Lublin

4. Rozpatrywanie roszczeń Użytkownika w ramach gwarancji, będzie odbywać się na zasadach, które określa treść udzielonej gwarancji. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl w momencie uzyskania wyniku reklamacji od gwaranta niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl zobowiązuje się do przesłania Użytkownikowi towaru odebranego od udzielającego gwarancji.

§ 12 Zwrot należności Użytkownikom

1. Ogrodniczy Sklep internetowy ePNOS.pl zobowiązany jest do zwrotu należności niezwłocznie (maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych)w następujących przypadkach:
 • Zamówienie anulowanie (zwrotowi podlega pełna kwota), anulowana część zamówienia (zwrotowi podlega odpowiednia część wpłaconej kwoty). Dotyczy zamówień opłaconych z góry (przed realizacją).
 • Odstąpienie od umowy, zwrot zamówienia, które zostało dostarczone przez firmę kurierską/Pocztę Polską.
 • Odstąpienie od umowy, zwrot zamówienia, które zostało odebrane w punkcie odbioru osobistego i było opłacone z góry.
 • Uznanie reklamacji i brak możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru lub obniżenie ceny towaru.
2. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl dokona zwrotu należności na rachunek bankowy Użytkownika za pomocą przelewu tradycyjnego.

§ 13 Dane osobowe

1. Użytkownik rejestrując się (zakładając konto) w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl danych osobowych w procesie rejestracji i w procesie korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale brak zgodny na przetwarzanie ich przez ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl, może być powodem uniemożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl oraz dokonywania przez Użytkownika zakupów w ogrodniczym sklepie internetowym ePNOS.pl Dane osobowe są przetwarzane i umieszczone w bazie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, prócz przypadków przekazania tych danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie FIRST DATA POLCARD która jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej DHL oraz Poczcie Polskiej. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
2. Użytkownik ma pełne prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty i żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Użytkownika mogą być edytowane po zalogowaniu na konto Użytkownika (pole „dane kontaktowe”) Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są danymi osobowymi Użytkownika.
3. Struktura witryny ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl została zaprojektowana tak, aby Użytkownik mógł ją odwiedzać bez przymusu identyfikacji czy ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzin witryny ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl nie są gromadzone dane służące do identyfikacji Użytkownika czy jego komputera.
4. Szczegółowe postanowienia, dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika są zawarte w zakładce polityka prywatności na stronie ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl, działający pod adresem www.epnos.pl jest własnością Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000504994, NIP 8943052641, Regon 022407374
Adres do korespondencji:

PNOS Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 3
05-850 Ożarów Mazowiecki

2. Informacje o towarach zamieszczone na stronach ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego świadczone były na wysokim poziomie, niemniej jednak nie wyklucza się ewentualnego czasowego zawieszenia ogrodniczego sklepu internetowego ePNOS.pl na czas wykonania niezbędnych prac na stronach sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Regulamin ten jest częścią treści zawieranej przez ogrodniczy sklep internetowy ePNOS.pl oraz zamawiającego (Użytkownika) umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Użytkownika zamówienia.
6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy sprzedaży między ogrodniczym sklepem internetowym ePNOS.pl a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Użytkownika.

§ 15 Nota prawna

1. Informacje zamieszczone w niniejszym regulaminie są tylko naszymi wskazówkami zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wolą. Należy je stosować i korygować w oparciu o bieżące obserwacje. PNOS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w produkcji, nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji (na towary, których producentem nie jest). PNOS Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartej w tej publikacji, nawet jeżeli PNOS Sp. z o.o. zostało zawiadomione o możliwości wystąpienia szkód. Żadna część tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody PNOS Sp. z o.o. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i właścicieli.
2. Treść, konstrukcja i struktura publikacji, dokumentu, strony internetowej, stanowi tajemnicę handlową PNOS Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 47, poz.

Data publikacji: 26 listopada 2018