Wersje językowe

BEZPŁATNA PRZESYŁKA PRZY ZAMÓWIENIACH ZA MIN. 200 ZŁ !!!

masz pytania? zadzwoń!

(+48) 609 482 999 pn-pt w godz. 7:00 - 15:00 lub napisz sklep@epnos.pl

Producenci

Ogórek (Cucumis sativus L.) - jest u nas bardzo rozpowszechnionym warzywem, uprawianym masowo w gruncie oraz w inspektach, szklarniach i tunelach foliowych. Ma on duże znaczenie gospodarcze. Oprócz bowiem masowego spożycia w stanie świeżym, jest bardzo cennym surowcem dla przemysłu przetwórczego i zamrażalnictwa, co przedłuża okres jego spożycia na cały rok. Pomimo że wartość odżywcza ogórków i zawartość witamin jest mała, mają one poważne znaczenie dietetyczne, ponieważ dzięki zasadowym solom mineralnym działają odkwaszająco na organizm ludzki. Ich właściwości smakowe powodują również, że są one powszechnie lubiane i poszukiwane.

UPRAWA OGÓRKÓW W SZKLARNIACH. TUN ELACH FOLIOWYCH I W INSPEKTACH:

Okresy uprawy ogórków zależą w znacznym stopniu od typu pomieszczeń i ich wyposażenia technicznego. W szklarniach ogrzewanych najczęstszym terminem sadzenia jest styczeń—luty, niekiedy koniec grudnia, następnie marzec i początek kwietnia. Pod koniec kwietnia i w maju sadzi się ogórki w namiotach foliowych. W szklarniach ogrzewanych stosuje się również jesienną uprawę, sadząc ogórki od połowy lipca do połowy sierpnia. W inspektach ogrzewanych biologicznie lub technicznie sadzi się ogórki pod koniec lutego i w marcu na wczesną uprawę, a następnie od połowy kwietnia do końca maja w opróżnionych skrzyniach po wyprodukowanych rozsadach różnych warzyw. Produkcję rozsady rozpoczyna się na 28-40 dni przed jej wysadzeniem. lm wcześniej zaczyna się produkcję rozsady, tym dłuższy jest okres tej produkcji. Należy wysiewać o 30-50% nasion więcej niż wynosi przewidywane zapotrzebowanie roślin. Rozsadę przygotowuje się w doniczkach ceramicznych, plastykowych, torfowych, w pierścieniach foliowych. Temperatura powietrza w okresie produkcji rozsady powinna być utrzymywana w granicach 22-28°C, z odchyleniami o 2-3° w dół. Przy wczesnej produkcji rozsady dobre wyniki daje doświetlanie lampami rtęciowymi. Dla zabezpieczenia ogórków przed Fusarium stosuje się coraz częściej szczepienie młodych siewek ogórków na dyni figolistnej, która nie podlega porażeniu wspomnianymi grzybami. Rozsada o 4-5 liściach gotowa jest do wysadzania. Dla zaspokojenia wysokich wymagań co do właściwości fizycznych podłoża, w produkcji pod szkłem i folią stosuje się ziemie bogate w próchnicę, tak zwane ziemie ogórkowe, poza tym także podłoża ze słomy, podłoża torfowe, kompost z kory sosnowej. Konieczne jest zarówno przed przystąpieniem do uprawy, jak i w czasie jej trwania przeprowadzenie analiz chemicznych podłoża i uzupełnianie brakujących składników pokarmowych do właściwego poziomu. W szklarniach i w tunelach foliowych liczba roślin na 1 m² zależy od sposobu uprawy i od odmiany. Na niewielkich powierzchniach i przy stosowaniu uprawy ręcznej zalecana liczba roślin wynosi: w szklarniach od 3 do 4 sztuk, pod folią od 2 do 3 sztuk na 1m². Na dużych powierzchniach i przy uprawie przynajmniej częściowo zmechanizowanej liczba roślin wynosi 1,5 do 3 sztuk na 1 m2. Odmiany silnie rozgałęziające się sadzi się rzadziej (3 do 3,3 sztuki na 1m²), słabiej rozgałęziające się gęściej (do 4 sztuk na 1m²). Sposób prowadzenia i cięcia ogórków zależy od zagęszczenia roślin. Przy 3-4 roślinach na 1m² prowadzi się je na 1 pęd główny i ogławia na wysokości 2m. Przy mniejszej ilości, do 3 sztuk na 1m², nie ogławia się roślin na wysokości 2m, ale prowadzi je w dół i ucina na wysokości 60cm nad ziemią. Pędy boczne mogą być cięte kilkoma sposobami. Konieczne jest poza tym usuwanie kwiatów żeńskich do wysokości 0,6-1m pędu. Pozostawianie ich hamuje wzrost roślin i obniża plon ogólny. Przy uprawie ogórków bardzo istotne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury powietrza (20-25°C) i podłoża (25°C) oraz wysokiej wilgotności względnej powietrza (75-85%). Podlewanie ogórków powinno być umiarkowane, żeby nie doszło do zatapiania roślin. Z 1m² można uzyskać powyżej 30kg zbioru. W uprawie inspektowej wysadza się po 2 rośliny w okno i zaczyna cięcie, gdy mają po 5-6 liści. Pęd główny przycina się za drugim liściem, pędy boczne I rzędu za czwartym, a pędy II rzędu za piątym liściem. Można też pęd główny przycinać za trzecim liściem, trzy pędy boczne I rzędu za piątym lub szóstym liściem, a pędy II rzędu za pierwszym zawiązkiem, pozostawiając na tych pędach .przynajmniej 2 liście. Zbiór ogórków w inspektach następuje mniej więcej po 6-8 tygodniach od wysadzenia. Średni plon ogórków z jednego okna wynosi około 15 kg.

UPRAWA OGÓRKÓW W GRUNCIE:

Ogórek do prawidłowego rozwoju potrzebuje dużo ciepła i wilgotności, zarówno powietrza, jak i gleby. Należy więc pod jego uprawę wybierać miejsca najcieplejsze, osłonięte od wiatrów. Celowe jest tworzenie osłon przez współrzędną, pasową uprawę ogórków, np. z kukurydzą, brukselką, które chronią ogórki i przed wiatrem, i przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. W związku z wysokimi wymaganiami wodnymi ogórka zaleca się nawadnianie głównie podczas pełnego kwitnienia i zawiązywania się owoców. Gleba pod ogórki powinna być zasobna w składniki pokarmowe i wodę, ale przepuszczalna, nie podmokła, ciepła, nie zakwaszona. Nieodpowiednie są gleby ciężkie i zlewne oraz lekkie piaszczyste. Ogórki uprawia się przeważnie w pierwszym roku po oborniku. Poza tym mają one duże potrzeby nawozowe w stosunku do składników mineralnych. Ogórki są bardzo wrażliwe na zmianowanie. Nie powinny być uprawiane na tym samym miejscu częściej niż co 4-6 lat. Ze względu na stosunkowo późny siew ogórków do gruntu i powolny początkowy ich wzrost, pole może być wykorzystane dla przedplonowo-współrzędnej uprawy innych warzyw, np. szpinaku, kalarepy, sałaty, rzodkiewki, wczesnych kalafiorów, cebuli z dymki na szczypior. Poza tym w uprawie ogórków można prowadzić współrzędną uprawę selerów, porów, brukselki, kukurydzy. Ogórki uprawia się z siewu wprost do gruntu, a z rozsady tylko na małych powierzchniach, w ogródkach lub do przyspieszonej produkcji pod okresowym przykryciem z folii. Nasiona wysiewa się w połowie maja w rzędy odległe o 80-120cm zależnie od bujności uprawianej odmiany i gleby, a na małych przestrzeniach — jednym rzędem na zagonie. Nasiona można siać w rzędzie pojedynczo (co 5cm) lub kupkowo po 2-3 nasiona w odstępie około 15cm, na głębokości 1,5 do 2cm. Do obsiania 1 ara potrzeba 50-80 gramów nasion. Po wzejściu rośliny wymagają przerywki co 15-20cm. W celu wyprodukowania rozsady nasiona sieje się do doniczek lub innych pojemników około 20 kwietnia, a następnie rośliny wysadza się do gruntu po przymrozkach majowych. Do uzyskania wysokich zbiorów ogórków odmian mieszańcowych (F1) konieczne jest bardzo intensywne nawożenie (nawet podwójna przeciętnie stosowana dawka nawozów mineralnych), nawadnianie oraz codzienny, a nawet dwukrotny w ciągu dnia zbiór owoców. Z odmian mieszańcowych nie należy zbierać nasion, ponieważ z ich wysiewu na skutek rozszczepienia się cech otrzymuje się owoce o różnorodnych formach, niejednolite i gorszej jakości. Zbiór ogórków w uprawie gruntowej rozpoczyna się zwykle około połowy lipca i trwa do połowy, a niekiedy do końca września. Przy każdym zbiorze należy zdejmować wszystkie owoce zdeformowane, pożółkłe, przerośnięte, bo pozostawianie ich na roślinie osłabia dalsze plonowanie. Plony ogórków ulegają bardzo dużym wahaniom, zależnie od wielu czynników. Przeciętnie wynoszą około 200kg z 1 ara, ale w wyjątkowo korzystnych warunkach nawet 500-600kg z 1 ara. Plon ogórków konserwowych stanowi 30 do 80% plonu ogólnego, zależnie od odmiany, uprawy oraz częstotliwości i dokładności przeprowadzenia zbiorów.

OGÓRKI SZKLARNIOWE KRÓTKOOWOCOWE:

Ogórek ‘Iwa’ - oryginalna odmiana polskiej hodowli, partenokarpiczna (zawiązuje owoce bez zapłodnienia), wytwarzająca prawie wyłącznie kwiaty żeńskie. Wczesna (25-35 dni od posadzenia do pierwszego zbioru), plenna (16-34kg z 1m²), odporna na parcha. Rośliny silnie rosnące i rozgałęziające się, wymagają cięcia pędów bocznych. Owoc długości 14-21cm, walcowaty, zaokrąglony na końcach, jasnozielony, z lekkimi jasnymi smugami od kielicha do połowy owocu. Skórka gładka. Miąższ soczysty, delikatny, bez goryczy. Odmiana sałatkowa do uprawy w szklarni, tunelach foliowych i w inspekcie. Wymaga starannej i intensywnej uprawy.

Ogórek ‘Skierniewicki’ - oryginalna odmiana polskiej hodowli, partenokarpiczna (zawiązuje owoce bez zapłodnienia), wytwarzająca prawie wyłącznie kwiaty żeńskie. Wczesna (25-35 dni od wysadzenia do pierwszego zbioru), plenna (12-34 kg z m2), odporna na parcha. Roślina słabiej rosnąca w pierwszym okresie i późno wybijająca w pędy boczne. Owoc długości 14-17cm, walcowaty, zaokrąglony na końcach, z ciemnozielonymi wąskimi smugami od kielicha do połowy owocu. Skórka dość gruba. Miąższ jędrny, zwarty, aromatyczny, bez goryczy. Odmiana sałatkowa do uprawy w szklarni, w tunelach foliowych i w inspekcie. Konieczne jest usuwanie pierwszych kwiatów żeńskich do 10 węzła liścia. Przy zapyleniu kwiatów przez pszczoły tworzą się owoce zniekształcone.

OGÓRKI SZKLARNIOWE ŚREDNIOOWOCOWE:

Ogórek ‘Lech’ F1- odmiana mieszańcowa polskiej hodowli, wczesna, dobrze wyrównana, przeznaczona do uprawy w szklarniach i pod folią. Roślina o silnym wzroście. Owoc w fazie dojrzałości użytkowej średniej długości, intensywnie zielony, bez skłonności do żółknięcia, o gładkiej powierzchni, bez brodawek, bez smug. Mała komora nasienna.

OGÓRKI SZKLARNIOWE DŁUGOOWOCOWE:

Ogórek ‘Atos’ F1 - odmiana mieszańcowa polskiej hodowli do uprawy szklarniowej. Wczesna, plenna, o kształtnych, dobrze wyrównanych owocach. Rośliny o silnym wzroście. Owoc w fazie dojrzałości użytkowej długi, wężowaty, o słabo wykształconej nasadzie i silnie zaostrzonej do łagodnie zaokrąglonej części przykielichowej. Skórka cienka, ciemnozielona, z nielicznymi małymi brodawkami. Komora nasienna mała.

OGÓREK KONSERWOWY I DO KWASZENIA:

Grupa odmian dających wysoki plon owoców stosunkowo krótkich, przeznaczonych do konserwowania. Dla otrzymania dużych zbiorów owoców na konserwy trzeba je zbierać nawet dwa razy dziennie. Odmiany te nadają się także do kwaszenia.

Ogórek ‘Polan’ F1 - mieszaniec heterozyjny polskiej hodowli do uprawy na zbiór owoców na konserwowanie i kiszenie, przy dwukrotnych zbiorach dziennie. Odmiana wczesna, wchodząca szybko w okres silnego owocowania, bardzo plenna w intensywnych warunkach uprawy. Odporna na parcha, tolerancyjna na mozaikę wirusową i częściowo na kanciastą plamistość. Wzrost rośliny średni, pędy dość krótkie. Owoc cylindryczny, zaokrąglony na końcach, zielony, nie żółknący. Długość owocu zbieranego na konserwy 6-10cm, na korniszony 4-6cm.

Ogórek ‘Hela’ F1 - gruntowa odmiana mieszańcowa, wyrównana w kształcie i wielkości owoców, bardzo plenna, o owocach odpornych na żółknięcie i nie przerastających na grubość. Przydatna dla przemysłu konserwowego i do kwaszenia. Owoc cylindryczny, prosty, długości 6,5-9cm, ciemnozielony z jaśniejszymi smugami, o gładkiej powierzchni ze średnimi brodawkami.

OGÓREK SAŁATKOWY I DO KWASZENIA

Grupa odmian o owocach dłuższych, wolno grubiejących w miarę wyrastania, o stosunkowo małych komorach nasiennych, miąższu dość grubym, jędrnym, bardzo smacznym. Owoce w młodym stadium rozwoju nadają się do kwaszenia.

Ogórek ‘Delicius’ - oryginalna odmiana polskiej hodowli, średnio wczesna, plenna, smaczna, nadająca się na sałatki i mrożonki. Rośliny silne. Owoc długości 13-15cm, cylindryczny, intensywnie zielony, nie żółknący z jasnozielonymi smugami do 2/3 owocu.

Ogórek ‘Ikar’ F1 - gruntowa odmiana mieszańcowa polskiej hodowli, typowo sałatkowa. Wczesna, bardzo plenna, odporna na choroby. Owoc cylindryczny, długości 16-20cm, ciemnozielony z jaśniejszymi smugami, pokryty nielicznymi brodawkami. Odmiana przydatna dla przemysłu przetwórczego i chłodniczego. Nadaje się do uprawy w tunelach.

Ogórek ‘Olimp’ F1 - gruntowa, typowo sałatkowa odmiana mieszańcowa polskiej hodowli, nadająca się do uprawy w tunelach. Najwcześniejsza z odmian sałatkowych, bardzo plenna. Owoc cylindryczny, długości 13-17cm, ciemnozielony z jaśniejszymi smugami, pokryty nielicznymi, średniej wielkości brodawkami. Odmiana przydatna dla przemysłu przetwórczego i chłodniczego.

OGÓREK GRUNTOWY ALICE F1 2g OGÓREK GRUNTOWY ALICE F1 2g
Producent: PNOS
Cena: 2,99 zł
zobacz więcej
  • nowość
OGÓREK GRUNTOWY ANDRUS F1 50g OGÓREK GRUNTOWY ANDRUS F1 50g
Producent: PNOS
Cena: 40,99 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY ANDRUS F1 5g OGÓREK GRUNTOWY ANDRUS F1 5g
Producent: PNOS
Cena: 3,59 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY ANULKA F1 2g OGÓREK GRUNTOWY ANULKA F1 2g
Producent: PNOS
Cena: 3,49 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY ANULKA F1 5g OGÓREK GRUNTOWY ANULKA F1 5g
Producent: PNOS
Cena: 4,39 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY BASZA F1 5g OGÓREK GRUNTOWY BASZA F1 5g
Producent: PNOS
Cena: 3,59 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 100g OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 100g
Producent: PNOS
Cena: 69,99 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 50g OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 50g
Producent: PNOS
Cena: 40,99 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 5g OGÓREK GRUNTOWY CEZAR F1 5g
Producent: PNOS
Cena: 3,59 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY DAR 3g OGÓREK GRUNTOWY DAR 3g
Producent: PNOS
Cena: 1,69 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY DELICIUS 5g OGÓREK GRUNTOWY DELICIUS 5g
Producent: PNOS
Cena: 1,99 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY HELA F1 5g OGÓREK GRUNTOWY HELA F1 5g
Producent: PNOS
Cena: 3,49 zł
szt.
zobacz więcej
OGÓREK GRUNTOWY IKAR F1 500g OGÓREK GRUNTOWY IKAR F1 500g
Producent: PNOS
Cena: 179,99 zł
szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium